Skip to main content

Všeobecná pohybová príprava, kolektívne pohybové hry, futbal/basketbal, kondičný tréning a príprava na silový tréning, tanečná, šachy a plávanie.

Všeobecná pohybová príprava je správna voľba pre deti v predškolskom a mladšom školskom veku, ktorou by si malo prejsť každé dieťa nielen vyrastajúci športovci. Tým že deťom umožníme čo najrozmanitejšie formy pohybu, mu zabezpečíme rozvoj maximálneho pohybového potenciálu. V opačnom prípade, pri predčasnej športovej špecializácií môže byť dôsledkom strata motivácie, jednostranne preťaženia tela až zranenia a prípadná strata záujmu o šport. Obsahom sú základy atletiky, gymnastiky, loptových hier, športových hier ktorými zabezpečíme rozvoj pohybových schopností ako sú rýchlosť, sila, vytrvalosť, koordinácia a flexibilita. Benefitmi pre deti budú zdravý vývin, budovanie fyzickej a psychickej odolnosti, socializácia v kolektíve, efektívne využitie voľného času, vytváranie celoživotného vzťahu k pohybu a šport.

Kolektívne pohybové hry predstavujú nadstavbu všeobecnej pohybovej príprave, kde sa na tréningoch budeme viac venovať konkrétnym športom ako sú loptové hry (futbal, volejbal, tenis), stolný tenis, bedminton, frisbee, florbal, atď..

Plávanie je zamerané na výučbu plávania začiatočníkov a zdokonaľovania techniky pokročilých plavcov. Deti sú rozdelené do skupín podľa veku a úrovne plaveckých zručností.Tréningy sú stavané tak, aby sa hravou formou zlepšovala úroveň plávania a v deťoch sa budoval pozitívny vzťah k vode a plávaniu. V prípade záujmu a voľného miesta ponúkame možnosť plávania aj pre dospelých.

Aktivity

Deti sú rozdelené v skupinách podľa veku 1.ročník, 2.-5.ročník, 6.- 9.ročník.

1. ročník

všeobecná pohybová príprava,
plávanie

2. – 5.ročník

všeobecná pohybová príprava,
kolektívne pohybové hry,
plávanie

6. – 9. ročník

kolektívne pohybové hry,
plávanie

Termíny a ceny

1. ročník

utorok 14:00 – 15:00 všeobecná pohybová príprava
štvrtok 14:00 – 15:00 všeobecná pohybová príprava

240 € 1x týždenne/5 mesiacov
430 € 2X týždenne/ 5 mesiacov

2. – 5.ročník

pondelok 14:00 – 15:00 všeobecná pohybová príprava
streda 14:00 – 15:00 všeobecná pohybová príprava
utorok 15:00 – 16:00 kolektívne pohybové hry
štvrtok 15:00 – 16:00 kolektívne pohybové hry

240 € 1x týždenne/5  mesiacov
430 € 2X týždenne/5 mesiacov

6. – 9. ročník

pondelok 15:00 – 16:00 kolektívne pohybové hry
streda 15:00 – 16:00 kolektívne pohybové hry

240 € 1x týždenne/5 mesiacov
430 € 2X týždenne/5 mesiacov

Plávanie

pondelok 18:00 – 19:00, plaváreň FEI, deti + dospelí
štvrtok 16:45 – 17:45, plaváreň FEI, deti + dospelí
piatok 7:00 – 8:00, plaváreň Mokrohájska, dospelí
piatok 16:00 – 17:00, plaváreň Iuventa, deti
sobota 10:00 – 11:00 plaváreň Iuventa, deti + dospelí
sobota 11:00 – 12:00 plaváreň Iuventa, deti + dospelí
nedeľa 10:00 – 11:00 plaváreň Iuventa, deti + dospelí

255 € 1x týždenne/5 mesiacov

Minimálny počet detí na otvorenie skupiny je 6 detí. Platba vopred na 5 mesiacov. V prípade záujmu je momentálne možné prihlásiť sa len prostredníctvom e-mailu.

Kontakt

Kto som
Volám sa Matej Hlubina a som absolvent Fakulty telesnej výchovy a športu, trénerskej aprobácie Šport pre všetkých. Dlhoročne sa venujem práci v oblasti športu. Viac ako 10 rokov som viedol plavecký program na medzinárodnej škole QSI a som zakladajúci člen Občianskeho združenia ISC, ktoré už 15 rokov ponúka športové aktivity pre deti aj dospelých. Okrem toho sa viac ako 20 rokov venujem kondičným a kompenzačným osobným trénningom dospelých, mládeže a detí.

Pre účely spolupráce so Súkromnou základnou školou Edulienka som založil OZ HYBAJ.ME ktoré sa bude venovať športovým aktivitám v novoprenajatých priestoroch na ul. Palisády 51.

Mgr. Matej Hlubina
+421 903 122 772
info@hybaj.me

Všeobecné podmienky účasti na športových aktivitách športového klubu HYBAJ.ME
Tréning trvá 60 minút. Počas štátnych sviatkov a prázdnin sa tréningy nekonajú. Vymeškané hodiny sa nenahrádzajú. V prípade zrušenia hodiny z našej strany bude poskytnutý náhradný termín.

© 2024 Hybaj.me