Skip to main content

Všeobecná pohybová príprava, futbal/ basketbal, kondičný a príprava na silový tréning, tanečná, šachy, plávanie.

Všeobecná pohybová príprava. Je tou správnou voľbou pre deti v predškolskom a mladšom školskom veku, ktorou by si malo prejsť každé dieťa nielen vyrastajúci športovci. Tým že deťom umožníme čo najrozmanitejšie formy pohybu, mu zabezpečíme rozvoj maximálneho pohybového potenciálu. V opačnom prípade, pri predčasnej športovej špecializácií môže byť dôsledkom strata motivácie, jednostranne preťaženia tela až zranenia a prípadná strata záujmu o šport. Obsahom sú základy atletiky, gymnastiky, loptových hier, športových hier ktorými zabezpečíme rozvoj pohybových schopností ako sú rýchlosť, sila, vytrvalosť, koordinácia a flexibilita. Benefitmi pre deti budú zdravý vývin, budovanie fyzickej a psychickej odolnosti, socializácia v kolektíve, efektívne využitie voľného času, vytváranie celoživotného vzťahu k pohybu a šport.

Futbal/basketbal/kondičný rozvoj. Kolektívne pohybové hry ako nadstavbu všeobecnej pohybovej prípravy, kde sa na tréningoch budeme venovať konkrétnym športom ako sú futbal a basketbal, každý tretí tréning všeobecný kondičný rozvoj (napr. lezecká stena, koordinačné a kondičné cvičenia)….
Kondičný tréning a príprava na silový tréning pre žiakov od 10 rokov. Nová aktivita pre deti od 10 rokov kde sa budeme venovať zlepšovaniu kondičných schopností a silových schopností. Pôjde o posilňovanie s vlastnou váhou ako sú gymnastické cvičenia, balančné cvičenia a u starších detí aj s doplnkovou váhou.
Tanečná. Aktivita zameraná na rozvoj tanečno – pohybových schopností a rytmiky vedené hravou formou. Tanečné hry a aktivity so zameranín na všestranný pohybový rozvoj pri hudbe, choreografie, inšpirácie z klipov.
Šachy. Aktivita podporujúca logické myslenie, zlepšujúca sústredenia, rozvíja matematické schopnosti a zlepšuje pamäť.

Plávanie pre začiatočníkov a zdokonaľovania techniky pokročilých plavcov. Deti sú rozdelené do skupín podľa veku a úrovne plaveckých zručností.Tréningy sú stavané tak, aby sa hravou formou zlepšovala úroveň plávania a v deťoch sa budoval pozitívny vzťah k vode a plávaniu. V prípade záujmu a voľného miesta ponúkame možnosť plávania aj pre dospelých.

Aktivity pre Súkromnú základnú školu Edulienka a verejnosť

Deti sú rozdelené v skupinách podľa ročníkov 1.ročník, 2.-5.ročník, 6.- 9.ročník.

1. – 3. ročník

všeobecná pohybová príprava,

tanečný krúžok,

šachový krúžok,

plávanie

3. – 5.ročník

všeobecná pohybová príprava,

futbal/basketbal/kondičný rozvoj,

kondičný a príprava na silový tréning,

tanečný krúžok,

šachový krúžok,

plávanie

6. – 9. ročník

futbal/basketbal

kondičný a práprava na silová tréning,

šachový krúžok,

plávanie

Termíny a ceny

predškoláci

pondelok 16:30 – 17:30 všeobecná pohybová príprava

streda 15:00 – 16:00 tanečný krúžok

1. ročník

pondelok 14:00 – 15:00 všeobecná pohybová príprava

pondelok 15:00 – 16:00 tanečný krúžok

streda 14:00 – 15:00 všeobecná pohybová príprava

štvrtok 15:00 – 16:00 základy šachu

2. ročník

pondelok 15:00 – 16:00 tanečný krúžok

utorok 14:00 – 15:00 všeobecná pohybová príprava

štvrtok 14:00 – 15:00 všeobecná pohybová príprava

štvrtok 15:00 – 16:00 základy šachu

3. ročník

pondelok 15:00 – 16:00 tanečný krúžok

utorok 14:00 – 15:00 všeobecná pohybová príprava

štvrtok 14:00 – 15:00 všeobecná pohybová príprava

štvrtok 15:00 – 16:00 futbal/basketbal/kondičná príprava

štvrtok 15:00 – 16:00 základy šachu

4. ročník

utorok 15:00 – 16:00 šachový krúžok

štvrtok 14:00 – 15:00 futbal/basketbal/kondičná rozvoj

5. – 9. ročník

utorok 15:00 – 16:00 kondičný tréning a príprava na silový tréning

utorok 15:00 – 16:00 šachový krúžok

streda 15:00 – 16:00 futbal/basketbal

240 € 1x týždenne/5 mesiacov
430 € 2X týždenne/ 5 mesiacov

Plávanie

pondelok 18:00 – 19:00, plaváreň FEI, deti + dospelí
štvrtok 16:45 – 17:45, plaváreň FEI, deti + dospelí
piatok 7:00 – 8:00, plaváreň Mokrohájska, dospelí
piatok 16:00 – 17:00, plaváreň Iuventa, deti
sobota 10:00 – 11:00 plaváreň Iuventa, deti + dospelí
sobota 11:00 – 12:00 plaváreň Iuventa, deti + dospelí
nedeľa 10:00 – 11:00 plaváreň Iuventa, deti + dospelí

255 € 1x týždenne/5 mesiacov

Minimálny počet detí na otvorenie skupiny je 6 detí. Platba vopred na 5 mesiacov. V prípade záujmu je momentálne možné prihlásiť sa len prostredníctvom e-mailu.

Novinky

Kontakt

Kto som
Volám sa Matej Hlubina a som absolvent Fakulty telesnej výchovy a športu, trénerskej aprobácie Šport pre všetkých. Dlhoročne sa venujem práci v oblasti športu. Viac ako 10 rokov som viedol plavecký program na medzinárodnej škole QSI a som zakladajúci člen Občianskeho združenia ISC, ktoré už 15 rokov ponúka športové aktivity pre deti aj dospelých. Okrem toho sa viac ako 20 rokov venujem kondičným a kompenzačným osobným trénningom dospelých, mládeže a detí.

Pre účely spolupráce so Súkromnou základnou školou Edulienka som založil OZ HYBAJ.ME ktoré sa bude venovať športovým aktivitám v novoprenajatých priestoroch na ul. Palisády 51.

Mgr. Matej Hlubina
+421 903 122 772
info@hybaj.me

Všeobecné podmienky účasti na športových aktivitách športového klubu HYBAJ.ME
Tréning trvá 60 minút. Počas štátnych sviatkov a prázdnin sa tréningy nekonajú. Vymeškané hodiny sa nenahrádzajú. V prípade zrušenia hodiny z našej strany bude poskytnutý náhradný termín.

© 2024 Hybaj.me